• Welcome to ลงประกาศฟรี โพสฟรี โปรโมทเว็บไซด์ให้ติดอันดับ SEO ด้วย PBN.
 

poker online

ปูนปั้น

Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Topics - Chigaru

#21
  ทัวร์ญี่ปุ่น-ดูงาน จัดทัวร์ดูงานเมืองนอก รับจัดกลุ่มทัวร์ส่วนตัว ทัวร์ญี่ปุ่น-ดูงาน รับจัดกลุ่มเหมา จัดกลุ่มส่วนตัวในประทศ ทัวร์ญี่ปุ่น-ดูงาน โดยคณะทำงานผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านการท่องเที่ยว ปี2566 -2567  
#22
  ทัวร์อังกฤษ 2567 พวกเราเป็นบริษัทนำเที่ยว พาท่านไปท่องเที่ยวทั่วทั้งโลก ราคาประหยัด ปี2566 -2567 ทัวร์อังกฤษ 2567 ทัวร์คุ้มค้าเงินที่ท่านจ่ายไป เดืนทางไม่มีอันตราย มีไกด์ดูแลตลอดเส้นทาน ทัวร์อังกฤษ 2567 เรามีอาหารและอาหารว่างตลอดการเดินทาง ทัวร์อังกฤษ 2567 เราจัดกรุ๊ปเหมา เที่ยวแบบส่วนตัว รับทำ วีซ่า ทุกประเทศ  
#23
  ทัวร์ไหหลำ เราเป็นบริษัทนำเที่ยว พาท่านไปท่องเที่ยวทั่วโลก ราคาประหยัด ปี2566 -2567 ทัวร์ไหหลำ ทัวร์คุ้มค้าเงินที่ท่านจ่ายไป เดืนทางไม่เป็นอันตราย มีไกด์ดูแลตลอดเส้นทาน ทัวร์ไหหลำ เรามีของกินรวมทั้งของหวานตลอดการเดินทาง ทัวร์ไหหลำ เราจัดกลุ่มเหมา เที่ยวแบบส่วนตัว รับทำ วีซ่า ทุกประเทศ  
#24
  ทัวร์ เวียงจันทน์ ทัวร์คุนหมิง จัดทัวร์ศึกษางานต่างชาติ รับจัดกรุ๊ปทัวร์ส่วนตัว ทัวร์ เวียงจันทน์ ทัวร์คุนหมิง รับจัดกรุ๊ปเหมา จัดกรุ๊ปส่วนตัวในประทศ ทัวร์ เวียงจันทน์ ทัวร์คุนหมิง โดยทีมงานผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านการท่องเที่ยว ปี2566 -2567  
#25
  ทัวร์คามิโคจิ2568 จัดทัวร์ดูงานเมืองนอก รับจัดกลุ่มทัวร์ส่วนตัว ทัวร์คามิโคจิ2568 รับจัดกลุ่มเหมา จัดกลุ่มส่วนตัวในประทศ ทัวร์คามิโคจิ2568 โดยทีมงานผู้ที่มีความชำนาญ ด้านการท่องเที่ยว ปี2566 -2567  
#26
  ทัวร์ญี่ปุ่น-โตเกียว พาเที่ยว เดินทางปลอดภัย ราคาย่อมเยา ทัวร์ญี่ปุ่น-โตเกียว มีไกด์ดูแล ที่พัก โรงแรม ทัวร์ญี่ปุ่น-โตเกียว สะดวกสะบาย อาหารอร่อย มีพนักงานดูแลท่านตลอดทาง ยินดีให้คำแนะนำ ทัวร์ญี่ปุ่น-โตเกียว ปี2566 -2567  
#27
  แพ็กเกจทัวร์เวียดนามโฮจิมินห์ เราเป็นบริษัทนำเที่ยว พาท่านไปท่องเที่ยวทั่วโลก ราคาย่อมเยา ปี2566 -2567 แพ็กเกจทัวร์เวียดนามโฮจิมินห์ ทัวร์คุ้มค้าเงินที่ท่านจ่ายไป เดืนทางปลอดภัย มีไกด์ดูแลตลอดเส้นทาน แพ็กเกจทัวร์เวียดนามโฮจิมินห์ เรามีอาหารแล้วก็ของว่างตลอดการเดินทาง แพ็กเกจทัวร์เวียดนามโฮจิมินห์ พวกเราจัดกรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยวแบบส่วนตัว รับทำ วีซ่า ทุกประเทศ  
#29
  ทัวร์คามิโคจิ2568 เราเป็นบริษัทนำเที่ยว พาท่านไปท่องเที่ยวทั่วทั้งโลก ราคาย่อมเยา ปี2566 -2567 ทัวร์คามิโคจิ2568 ทัวร์คุ้มค้าเงินที่ท่านจ่ายไป เดืนทางปลอดภัย มีไกด์ดูแลตลอดเส้นทาน ทัวร์คามิโคจิ2568 เรามีอาหารและอาหารว่างตลอดการเดินทาง ทัวร์คามิโคจิ2568 เราจัดกลุ่มเหมา ท่องเที่ยวแบบส่วนตัว รับทำ วีซ่า ทุกประเทศ  
#30
  ทัวร์ต๋ากู๋ปิงชวน พวกเราเป็นบริษัทนำเที่ยว พาท่านไปท่องเที่ยวทั่วโลก ราคาประหยัด ปี2566 -2567 ทัวร์ต๋ากู๋ปิงชวน ทัวร์คุ้มค้าเงินที่ท่านจ่ายไป เดืนทางไม่เป็นอันตราย มีไกด์ดูแลตลอดเส้นทาน ทัวร์ต๋ากู๋ปิงชวน เรามีของกินรวมทั้งอาหารหวานตลอดการเดินทาง ทัวร์ต๋ากู๋ปิงชวน เราจัดกรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยวแบบส่วนตัว รับทำ วีซ่า ทุกประเทศ  
#31
  รีวิว ทัวร์ญี่ปุ่น 2567 นำเที่ยว เดินทางปลอดภัย ราคาประหยัด รีวิว ทัวร์ญี่ปุ่น 2567 มีไกด์ดูแล ที่พัก โรงแรม รีวิว ทัวร์ญี่ปุ่น 2567 สะดวกสะบาย อาหารอร่อย มีพนักงานดูแลท่านตลอดเส้นทาง ยินดีให้คำแนะนำ รีวิว ทัวร์ญี่ปุ่น 2567 ปี2566 -2567  
#32
การบริหารและพัฒนาระบบงานธุรการยุคใหม่
แบบมืออาชีพ
 หลักการและเหตุผลจากอดีตปัจจุบัน กระแสคลื่นการเปลี่ยนแปลงของโลกด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง รวดเร็ว โดยเฉพาะในช่วงนี้ และอนาคตท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง ในยุคดิจิทัล  สิ่งรอบตัว  สภาพแวดล้อมได้แปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว  ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน  ความรู้ในอดีตอาจหมดอายุ หรือไม่สามารถนำมาใช้ในยุดปัจจุบันได้  ดังนั้นต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่สม่ำเสมอ การบริหารงานและการพัฒนาระบบงานธุรการที่อาจเกี่ยวข้องกับการบริการภายในและ การจัดเก็บ บริหารเอกสารขององค์กร ในยุคดิจิทัลที่ต้องพัฒนาการจัดเก็บเอกสารแบบแฟ้มสู่การจัดเก็ดแบบดิจิทัลหรือ E-Documentบุคลากรด้านธุรการจึงเป็นส่วนงานที่สำคัญต่อองค์กรอย่างยิ่ง  เพราะต้องคอยสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร   ดังนั้นจึงต้องมีการส่งเสริมให้ความรู้ถึงบทบาทหน้าที่  ขอบเขต ความรับผิดชอบของงานธุรการในยุค 4.0 อย่างมืออาชีพ  เทคนิคการทำงานในเชิงรุก  การสื่อสาร การเป็นหน่วยสนับสนุน  เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้เป็นเจ้าหน้าที่ธุรการมืออาชีพ  เพื่อความสำเร็จในงานและองค์กรวัตถุประสงค์1. เพื่อทราบถึงความสำคัญ บทบาท หน้าที่ของหน่วยงานธุรการที่เป็นส่วนสนับงานหลักขององค์กรในยุค 4.0 แบบมืออาชีพ2. เพื่อพัฒนาความสามารถในการสื่อสารและประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก3. เพื่อการเพิ่มความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงาน อาทิ งานด้านเอกสารในยุคดิจิทัล งานบริการในหน่วยงานต่าง ๆ  งานสำนักงาน  งานในหน้าที่ของส่วนงานธุรการอย่างมืออาชีพหัวข้ออบรม1. เรียนรู้ความสำคัญ บทบาท หน้าที่ของหน่วยงานธุรการที่เป็นส่วนสนับงานหลักขององค์กรในยุคใหม่แบบมืออาชีพ2. เรียนรู้แนวทาง เทคนิคการกำหนดขอบเขตสายงานธุรการในการบริหารงานธุรการ3. เรียนรู้คุณสมบัติ และบุคลิกภาพที่ดีของเจ้าหน้าที่งานธุรการในยุค New Normal4. เรียนรู้เทคนิคการทำงานเชิงรุก และหลักการในการสร้างความประทับใจในการสื่อสารประสานงานให้มีประสิทธิภาพ5. เรียนรู้เทคนิคการจัดระบบงานเอกสารและการเก็บเอกสารให้ได้ประสิทธิภาพสู่ยุคดิจิทัล6. เรียนรู้การจัดทำดัชนีและการจัดหมวดหมู่เอกสารในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ7. เรียนรู้การพัฒนาระบบงาน  งานจัดสำนักงาน  การจัดระเบียบงาน การวางแผนงาน8. เรียนรู้ทักษะการต้อนรับผู้มาเยือน  การใช้คำพูด  การสนทนาทางโทรศัพท์ที่เหมาะสม9. เรียนรู้ลักษณะของกระบวนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในงานธุรการ10. สรุปการเรียนรู้  ถาม-ตอบกลุ่มเป้าหมายบุคลากรที่รับผิดชอบในหน่วยงานธุรการ หรือส่วนสำนักงาน หรือบุคคลที่สนใจทั่วไป ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัดวิทยากร: วรรณรีย์  บี้สมบูรณ์
ปริญญาโท   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (MBA)  มหาวิทยาลัยรามคำแหงInternal Audit ISO ที่ บริษัท กรุงเทพคลังเอกสารจำกัด
หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Service Section Head) ดูแลส่วนงานบริการลูกค้าและมีประสบการณ์ในการการจัดเก็บเอกสารด้วยระบบมาตรฐานสากลมากกว่า 18   ปี
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
#33
  ทัวร์แสงหนือรัสเซีย จัดทัวร์ศึกษางานเมืองนอก รับจัดกรุ๊ปทัวร์ส่วนตัว ทัวร์แสงหนือรัสเซีย รับจัดกรุ๊ปเหมา จัดกรุ๊ปส่วนตัวในประทศ ทัวร์แสงหนือรัสเซีย โดยทีมงานผู้ชำนาญ ด้านการท่องเที่ยว ปี2566 -2567  
#34
  ทัวร์ถ้ำนาคา พาเที่ยว เดินทางไม่เป็นอันตราย ราคาประหยัด ทัวร์ถ้ำนาคา มีไกด์ดูแล บ้านพัก โรงแรม ทัวร์ถ้ำนาคา สบายสะบาย ของกินอร่อย มีพนักงานดูแลท่านตลอดเส้นทาง ยินดีให้คำปรึกษา ทัวร์ถ้ำนาคา ปี2566 -2567  
#35
รับทำตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ รับทำตำแหน่งของข้าราชการในระดับเชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ รับทำตำรา หนังสือ และงานวิจัยทุกชนิด รับทำเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน รับเขียนบทความทุกประเภท รับทำคู่มือการปฏิบัติงาน ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ปริญญาเอก, รับทำวิจัยปริญญาเอก รับทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก รับงานวิจัยทุกประเภท รับทำตำราและหนังสือ รับทำเอกสารประกอบการสอน รับทำตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  รับทำผลงานเชี่ยวชาญ  เชี่ยวชาญพิเศษรับทำผลงานชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ รับเขียนบทความทุกประเภท รับทำคู่มือการปฏิบัติงาน ที่มีความสมบูรณ์ของเนื้อหาครบถ้วนเป็นระบบ ถูกต้องชัดเจนตามหลักการวิชาการ ที่สามารถนำไปพัฒนางานได้ในระดับที่สูงเป็นพิเศษหรือนำมาประยุกต์ใช้เป็นเทคนิคนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลล้ำสมัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างดีเยี่ยมต่อหน่วยงาน ส่วนราชการ ประชาชนและประเทศชาติ ทำมานานกว่า 15 ปี ให้คำปรึกษาจนเสร็จได้ตำแหน่ง รับประกันคุณภาพทุกชนิดงาน บริการด้วยความรวดเร็ว ส่งงานตรงเวลา ค่าบริการเริ่มต้น ห้าพันบาท เท่านั้นเบอร์โทรศัพท์ 096-2489571, 096-2485934, 083-8738889, 091-7823420 ID: bottrade999 E-mail: bottradecenter@gmail.com
http://www.สถาบันวิจัยและพัฒนาผลงานทางวิชาการ.com https://sites.google.com/view/doctoral-dissertation-research/ https://sites.google.com/view/doctoral-dissertation-research/home https://academiccenter.my.canva.site/doctor-petch22 https://academiccenter.my.canva.site/doctor-petch23 https://academiccenter.my.canva.site/doctor-petch24
#36
  แพ็กเกจทัวร์เวียดนามฮอยอัน จัดทัวร์ดูงานต่างชาติ รับจัดกรุ๊ปทัวร์ส่วนตัว แพ็กเกจทัวร์เวียดนามฮอยอัน รับจัดกรุ๊ปเหมา จัดกลุ่มส่วนตัวในประทศ แพ็กเกจทัวร์เวียดนามฮอยอัน โดยคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญ ด้านการท่องเที่ยว ปี2566 -2567  
#37
  แพ็กเกจทัวร์เวียดนามญาจาง จัดทัวร์ดูงานต่างประเทศ รับจัดกรุ๊ปทัวร์ส่วนตัว แพ็กเกจทัวร์เวียดนามญาจาง รับจัดกลุ่มเหมา จัดกรุ๊ปส่วนตัวในประทศ แพ็กเกจทัวร์เวียดนามญาจาง โดยคณะทำงานผู้ชำนาญ ด้านการท่องเที่ยว ปี2566 -2567  
#38
  ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี เราเป็นบริษัทนำเที่ยว พาท่านไปท่องเที่ยวทั้งโลก ราคาประหยัด ปี2566 -2567 ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ทัวร์คุ้มค้าเงินที่ท่านจ่ายไป เดืนทางไม่เป็นอันตราย มีไกด์ดูแลตลอดเส้นทาน ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี เรามีของกินและอาหารว่างตลอดการเดินทาง ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี เราจัดกรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยวแบบส่วนตัว รับทำ วีซ่า ทุกประเทศ  
#39
  แพ็กเกจทัวร์เวียดนาม5วัน4คืน จัดทัวร์ศึกษางานต่างถิ่น รับจัดกลุ่มทัวร์ส่วนตัว แพ็กเกจทัวร์เวียดนาม5วัน4คืน รับจัดกลุ่มเหมา จัดกรุ๊ปส่วนตัวในประทศ แพ็กเกจทัวร์เวียดนาม5วัน4คืน โดยคณะทำงานผู้ชำนาญ ด้านการท่องเที่ยว ปี2566 -2567  
#40
  ทัวร์ย่าติง 2567 เราเป็นบริษัทนำเที่ยว พาท่านไปท่องเที่ยวทั่วทั้งโลก ราคาประหยัด ปี2566 -2567 ทัวร์ย่าติง 2567 ทัวร์คุ้มค้าเงินที่ท่านจ่ายไป เดืนทางปลอดภัย มีไกด์ดูแลตลอดเส้นทาน ทัวร์ย่าติง 2567 เรามีของกินและของว่างตลอดการเดินทาง ทัวร์ย่าติง 2567 พวกเราจัดกลุ่มเหมา ท่องเที่ยวแบบส่วนตัว รับทำ วีซ่า ทุกประเทศ