• Welcome to ลงประกาศฟรี โพสฟรี โปรโมทเว็บไซด์ให้ติดอันดับ SEO ด้วย PBN.
 

poker online

ปูนปั้น

การพิมพ์ปฏิทินตั้งโต๊ะ

Started by Chigaru, June 02, 2024, 02:27:34 AM

Previous topic - Next topic

Chigaru


การพิมพ์ปฏิทินตั้งโต๊ะ
ก่อนที่จะเป็นการพิมพ์ปฏิทินตั้งโต๊ะ การกำเนิดปฏิทินคราวแรกของโลกมาจากชาวบาบิโลเนียน ซึ่งมีการย้อนรอย
กลับไปในช่วงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ โดยมาจากภาษาโรมันของชาวภาษากรีกโบราณกาล ในยุคของชาวกรีกโบราณนั้นยังไม่
มีการใช้การพิมพ์ปฏิทินตั้งโต๊ะ แต่ว่าคนรุ่นก่อนมีการทำปฏิทินบอกวันเวลาขึ้นมา เมื่อถึงกำหนดเวลาจะมีคนที่ทำการร้องบอกวัน
เวลาขึ้น การบอกเวลาในอดีตมีความหมายมากเพื่อเป็นการบอกการขึ้นวันเดือนใหม่เพื่อให้ทราบถึงลูกหนี้ที่ยังมีการ
ติดของเจ้าหนี้อยู่ ภาษาอังกฤษคือ "I Cry" ภาษาไทยแปลว่า "การตะโกนบอก" ภาษาโรมันของชาวกรีกอดีตกาล
เรียกว่า Kalend ภาษาอังกฤษก็เลยใช้คำว่า Calendar ในภาษาอังกฤษ
อย่างไรก็ตามการพิมพ์ปฏิทินจัดโต๊ะมีประวัติความเก่าแก่สืบย้อนกลับไปถึงเรื่องราวของปฏิทินโลก ระยะเวลาของ
การพิมพ์ปฏิทินจัดโต๊ะนั้นช้านานมีความเก่าแก่มานานมากกว่าพันปี โดยระบบการนับวันที่ตามชาวบาบิโลเนียนที่มีการ
กำหนดวันเดือนปีขึ้นมาพินิจจากระยะต่างๆของดวงจันทร์เกี่ยวกับการสังเกตข้างขึ้นข้างแรม ปัจจุบันนี้เราสามารถ
ตีความนั้นได้ว่าเป็นรูปแบบของจำพวกปฏิทินจันทรคติ โดยเมื่อครบการกำหนดข้างขึ้นเราแรมครบ 12 รอบจะเป็น
การครบฤดูให้เวียนกลับมา
ปฏิทินของประเทศไทยได้ถูกพิมพ์ขึ้นคราวแรก 14 ม.ค. พุทธศักราช 2385 ตั้งแต่ยุครัชกาลที่ 3 เพราะฉะนั้น ทุกๆวันที่ 14
เดือนมกราคมทุกปี มีการกำหนดให้เป็นวันที่มีความจำเป็นเนื่องจากใช้ปฏิทินเผยแพร่ขึ้นมาหนแรก เมืองไทยในยุคอดีตกาลมี
การใช้ปฏิทินจันทรคติตั้งแต่สมัยจังหวัดสุโขทัยมีการนับเป็นปีตามมหาศักราชรวมทั้งจุลศักราช ถัดมาในรัชสมัยรัชกาลที่ 3
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้มีการกรุณาจากแบบปฏิทินเดิมให้เปลี่ยนเป็นปฏิทินสุริยคติ มีรูปแบบ
การใช้มีความนำสมัยลักษณะสากลตามปฏิทินเกรกอเรียน ท้ายที่สุดก็เลยมีการทำการพิมพ์ปฏิทินจัดโต๊ะขึ้นเพื่อใช้งานนั้นเอง
พิมพ์ปฏิทินตั้งโต๊ะ
         ในอดีตกาลเมื่อมนุษย์ยังไม่เคยทราบ การพิมพ์ปฏิทินจัดโต๊ะ การที่ดูวันที่เป็นนั้นมาจากรู้จักการดูดวงดาวเพื่อดูวันเดือนปี
ให้ง่ายดายมากยิ่งขึ้น แล้วก็เริ่มมีการสร้างเครื่องจับเวลา สร้างการจดบันทึกหรือดีไซน์การดูดาวต่างๆเพื่อกระทำแบ่งฤดู
แบ่งวันเดือนปีต่างๆการพิมพ์ปฏิทินตั้งโต๊ะ ทำให้สามารถกำหนดออกมาเป็นตัวเลขได้อย่างแจ่มแจ้ง ดำเนินชีวิตประจำวันได้
ง่ายมากขึ้น ช่วยทำให้มีการจำเรื่องราวรวมทั้งใช้สำหรับการเตือนความจำต่างๆก้าวหน้าอีกด้วย
พวกเราก็เลยสังเกตได้ว่าสำหรับการพิมพ์ปฏิทินตั้งโต๊ะหรือลักษณะของปฏิทินแขวนไทย ชอบมีการบอกกำกับถึงข้างขึ้น
ข้างแรมเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการดูดวงจันทร์ที่พวกเราจะต้องใช้การพิมพ์ปฏิทินตั้งโต๊ะไม่ได้บอกเพียงแค่การรับทราบวันเดือนปีได้แค่นั้น
แต่การเขียนจำวันทั้งปีก็ไม่ใช้ว่าจะง่าย การออกแบบพิมพ์ปฏิทินจัดโต๊ะรวมทั้งนับวันให้ตรงกันทั่วโลก จึงเป็นแนวทางการที่มนุษย์ใช้ร่วม
กัน แม้กระนั้นลักษณะของการนับวันที่ร่วมกันอย่างเป็นสากลสามารถช่วยกันกำหนดเพื่อกระทำการนัดแนะหรือทำการ
บอกวันเวลาที่สำคัญได้ง่ายมากขึ้น การกำหนดปฏิทินอย่างเป็นสากลจึงมีความเกี่ยวข้องต่อยุคสมัยนี้เป็นอย่างยิ่ง
Tags : พิมพ์ปฏิทินตั้งโต๊ะ สวย